LifeByDesign
~ Consciously Creating  your Own Reality! ~

Disclaimer.

Door het bezoeken van deze website, de informatie geheel of gedeeltelijk door te lezen en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Het advies, welke ik aanbied is niet bedoeld om te diagnosticeren of iets voor te schrijven. Het is op geen enkele manier bedoeld de consultaties te zien als een vervanging van je eigen innerlijke gids of consultatie van een reguliere arts of professionele zorgverlener. Ik kan geen garanties geven of claimen dat de healing op zichzelf de persoon zal helen/genezen. Het zelfgenezend vermogen van iemand zal geactiveerd worden met een naar verwachting goed resultaat. Ik geloof in een combinatie van alternatieve/complementaire behandelingen en de allopathische geneeswijze/behandelingen. Het medisch advies en informatie die je op deze site vindt is niet bedoeld als vervanging voor welk medisch advies dan ook en houdt als zodanig ook geen rekening met je persoonlijke gezondheid situatie. De informatie op deze site is ook niet geschikt als diagnose voor een bepaalde ziekte of probleem en is niet geschikt als behandeling hiervoor. Deze website verstrekt op geen enkele wijze medisch advies. Consciousness Pioneers biedt op deze website informatie aan. Inhoudelijk betekent dit, dat Consciousness Pioneers geen garantie geeft met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van hetgeen er is vermeld. Wanneer je deze site raadpleegt, ga je ermee akkoord dat je niet enkel vertrouwt op de informatie die hier verstrekt wordt, maar ook medisch advies inwint bij een medisch adviseur/specialist. Het gebruik van deze website maar ook de toepassing van deze informatie is geheel voor je eigen risico. Onder geen beding is deze website verantwoordelijk of aanspreekbaar voor welke mogelijke schade dan ook ten gevolge van de hier verschafte informatie en of de toepassing daarvan. Het gebruik van de informatie op deze site is geheel op eigen risico. Deze website wordt beheerd door Consciousness Pioneers. Door zich toegang te verschaffen tot deze website accepteer je dat je gebonden bent aan de Algemene Voorwaarden. Consciousness Pioneers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals bijv. storingen of onderbrekingen. Noch is Consciousness Pioneers aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Consciousness Pioneers. Tevens aanvaardt Consciousness Pioneers geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Consciousness Pioneers. Consciousness Pioneers aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Er zijn externe links aangelegd voor informatief gebruik. Dit betekent dat deze externe links alleen en enkel worden aangeboden voor gebruiksgemak van de bezoeker, Consciousness Pioneers is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud op die externe sites. Consciousness Pioneers garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De gegevens op deze website van Life by Design.nl kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Consciousness Pioneers worden gewijzigd. Copyright: Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Consciousness Pioneers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen. Consciousness Pioneers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Consciousness Pioneers gebruikt je gegevens alleen om diensten waar je om gevraagd hebt te voldoen. Consciousness Pioneers zal je persoonlijke gegevens zonder je toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. Consciousness Pioneers waardeert het vertrouwen dat je in Consciousness Pioneers stelt, en zal alles in het werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwt. Door Consciousness Pioneers een email te sturen kunt je je gegevens laten verwijderen. Consciousness Pioneers maakt gebruik of gaat toekomstig gebruik maken van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor je te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat Consciousness Pioneers op basis daarvan de kwaliteit van de diensten kan verbeteren. Door de cookies kan Consciousness Pioneers verschillende advertenties laten zien. Advertentie netwerken die op deze site adverteren of eventueel toekomstig gaan adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Consciousness Pioneers heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door eventuele toekomstige derden adverteerders. Je dient het privacy beleid van deze derden te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Consciousness Pioneers 's privacy beleid is hier niet van toepassing op, Consciousness Pioneers heeft geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites. Consciousness Pioneers zal er alles aan doen om het probleem van virussen te vermijden, doch Consciousness Pioneers kan niet garanderen dat de nieuwsbrief of download bestanden die je aangeboden wordt als bezoeker van deze site, vrij zijn van wormen, virussen, trojan horses of andere besmettelijke codes. Bezoekers die zich inschrijven, maar ook op de nieuwsbrief zijn zich hierbij bewust dat zij dit doen geheel op eigen risico. Consciousness Pioneers is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan uit deze virussen of andere besmettelijke codes.

Bij een bezoek aan deze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek. Als je cookies wilt uitschakelen, kun je dit doen via je browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites. Voor verdere vragen of inlichtingen kun je contact opnemen met info@consciousnesspioneers.nl Bovenstaande disclaimer heeft betrekking op onderstaande websites. De websites www.ConsciousnessPioneers.nl en www.LifebyDesign.nl (inclusief de domeinen www.ConsciousnessPioneers.eu en www.Believe2C.nl en www.Believe2C.com ) en zijn allen eigendom van Consciousness Pioneers ( Kvk: 62445502)(back)

 
 
 
 
E-mailen
Info
LinkedIn