Ben je bewust van je gedachten!

Gepost 22/09/2013

(This blog in English is under construction)

De kracht van perceptie.

Be careful what you think of” is een Engelse uitdrukking. Dit betekent: "Wees voorzichtig met wat je denkt". Je hoeft niet zo zeer voorzichtig te zijn, dat is met name afhankelijk van wat je denkt, maar ben er wel heel erg bewust van wat je denkt… Het meest belangrijke in je leven is n.l. wat je denkt en wat je innerlijke overtuiging is! Dit bepaalt mede jouw leven en daarmee uiteraard ook jouw gezondheid.

 De kracht van perceptie, zijnde onze overtuigingen die gevoed worden door onze gedachten (de perceptie als waarneming, is bij de mens gerelateerd aan een overtuiging). En waar komen onze gedachten dan vandaan? Goede vraag, maar zeker is dat de gedachten die we krijgen in ieder geval weer gerelateerd zijn aan onze overtuigingen, opgedaan in ons leven, de maatschappij, onze opvoeding (met name in de eerste 6 jaar) en volgens velen ook vanuit vorige levens. Zo leven de meeste mensen heden ten dage dus continu vanuit hun verleden in plaats van vanuit het nu en leven een voorspelbaar leven.

Onderzoek
 Onderzoek van de laatste jaren laat ons zien dat percepties heel krachtig zijn. Het meest bekende is uiteraard het placebo- (en nocebo-) effect (hierover is genoeg te vinden op internet). Overtuigingen bepalen uiteindelijk ons gedrag. Het gedrag dat we blijven herhalen (patronen) noemen we gewoontes en van daaruit ontwikkelt zich weer onze persoonlijke identiteit (persoonlijkheid). En dat is hoe en waar we naar handelen. Wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van onze overtuigingen en ons gedrag door de jaren heen?

 De wetenschap met name de kwantummechanica/-fysica is inmiddels ook zover dat er bewijs geleverd is dat iets (zeg maar atomen) manifest wordt (materie; realiteit) als er door iets of iemand met bewustzijn ‘aandacht’ aan gegeven wordt (…even kort door de bocht). Dit geldt voor alle atomen in het universum en deze bestaan voornamelijk uit lege ruimte. Het gaat hier te ver om dit fenomeen (collapse of the wave function) helemaal uit te leggen, maar als we er hier in deze context vanuit gaan dat ook wij, ons lichaam, volledig uit cellen bestaat die weer opgebouwd zijn uit atomen, dan geldt dat dus ook voor ons (inclusief ons DNA, onze genen). Dat is de basis van dit betoog.

 In wetenschappelijke studies van de laatste jaren zoals Epigenetics (Epigenetic Control - invloed omgevingsfactoren op genen) en Neuroplasticity (veranderingen in ons brein o.a. als gevolg van gedrag en omgeving). Epigenetics, met als drijvende kracht Dr. Bruce Lipton, haalt de stelling dat ‘alles’ vast ligt in de genen onderuit. Het is ook nooit bewezen, maar altijd een aanname geweest. Dan zouden we dus ook gewoon in het leven slachtoffers zijn van onze erfelijkheid/genen.
Dit wordt ons ook aangepraat en leidt ook weer tot een perceptie. 

 Bewezen wordt dat het ‘brein’ van de cel niet in de kern zit (waar het DNA zich bevindt) maar in het celmembraan. Bij het verwijderen van de kern, bleef de cel zijn taken gewoon uitvoeren.
De waarneming van een signaal uit de omgeving (perceptie) heeft een bepaald gedrag/activatie van een cel (fysieke sensatie) tot gevolg. Bijv. insuline of een stresshormoon adrenaline activeert bepaald gedrag van een cel. Hier zijn geen genen bij betrokken. De genen worden pas betrokken als een bepaald proteïne/eiwit niet aanwezig is, dan wordt deze aangemaakt via een regulerend-eiwit vanuit het DNA (via RNA), zijnde de blauwdruk voor proteïnes.

 Een cel is een miniatuur mens en bevat alle functies in zich en aangezien een mens een gemeenschap is van 50.000+ triljoen cellen geldt dit ook allemaal voor de mens. Al onze 5 basis-zintuigen (oog, oor, mond, neus en de huid), die zorgen voor de waarneming/prikkels en mede leiden tot perceptie, zitten ook bij het menselijk lichaam in een membraan verwerkt, zijnde onze huid).
 Naar aanleiding van deze 'prikkels' stuurt het brein chemicaliën/hormonen naar het lichaam op basis van hoe je de wereld ziet (perceptie). Als we als voorbeeld even de 2 uiterste emoties nemen, namelijk Liefde en Angst en wat voor invloed deze hebben op de ‘genen-programmas’. Bij liefde worden ‘goede’ hormonen (geluks-hormonen - dopamine, serotonine) afgegeven en deze bevorderen de ‘groei' (en reproductie). Bij angst (en stress) worden stress-hormonen (adrenaline) afgegeven en die leiden tot ‘protectie’ (vecht- of vluchtgedrag) en het ‘groei‘-programma (inclusief immuun-systeem) wordt afgesloten (cellen kunnen maar één kant op).
 Alle aandacht en bloed stroomt naar de spieren die nodig zijn voor de protectie. De ‘groei’ is even van ondergeschikt belang en het immuunsysteem komt stil te liggen. Oftewel stress sluit het immuunsysteem af en maakt ons ook nog minder intelligent aangezien er minder bloed naar de hersens gaat.
De gevolgen op langere termijn zijn m.i. voor de hand liggend.

Conclusies
 De volgende conclusies kunnen worden getrokken dat Perceptie “beheerst” Gedrag en Perceptie “beheerst” Genen (Perception ‘controls’ behaviour + genes). Er wordt verder bewezen dat er constructie-genen (engineering genes) zijn die andere genen kunnen veranderen/herschrijven, geïnitieerd wederom door de omgeving want genen kunnen zichzelf niet activeren. Signalen van buiten activeren de expressie van een gen (adaptive mutation (1988, John Cairns)). Dit leidt tot de laatste conclusie Perceptie “herschrijft” genen (Perception “rewrites” genes).

 Let wel, het is dus niet alleen de omgeving die ons gedrag en onze genen beheerst (en impliciet onze gezondheid, in essentie is ons lichaam een perfect werkend organisme) maar onze overtuiging of geloof met betrekking tot deze omgeving.
 Deze overtuiging fungeert namelijk als perceptiefilter, die de ware omgeving in een fout daglicht kan zetten. Een goede omgeving kan negatieve gevolgen hebben indien onze perceptie daarover negatief is. Als we dus de manier wijzigen hoe we reageren op de omgeving, dan wijzigen we onze gezondheid en ons lot.

 Het goede aan de zaak is dat we onze perceptie, onze overtuigingen zelf kunnen beheersen, alhoewel we hier een onderscheid moeten maken tussen onderbewuste overtuigingen en overtuigingen waarvan we wel bewust zijn. Deze onderbewuste overtuigingen zijn zo krachtig dat ze voor 95% van de tijd ons gedrag bepalen.
 Daarom volstaat het niet om positief te denken en affirmaties uit te spreken, die hebben geen invloed op onze onderbewuste overtuigingen. De onderbewuste overtuigingen kun je misschien het beste vergelijken met een record/playback cassette-recorder die automatisch afspeelt naar aanleiding van een signaal uit de omgeving, een soort van autopilot.
 Dit is geprogrammeerd gedrag (denk hierbij ook aan: ademhalen, andere lichaamsfuncties, tanden poetsen, autorijden en de voorzetsels van de 3e naamval Duits die je er in je schooltijd heb ‘ingestampt’). Ons ongewenst geprogrammeerd gedrag, onze ‘valse’ overtuigingen, dienen we echter opnieuw te programmeren, nadat we die herkend en erkend hebben, ons er bewust van te worden cq. te 'healen'. Met name de overtuigingen die ons ernstig limiteren, m.b.t. zelfbeperking, zelfsabotage en negatieve zelfbeelden.

Creaties
 Alles wat je creëert of manifesteert in je leven (we doen dit continu elke seconde van de dag) en zelfs het vertrouwen hebben in iets (want je hebt altijd ergens vertrouwen in, de vraag is of je het prefereert), gaat automatisch. Je ‘schept’ je eigen realiteit, zowel je leven als je gezondheid, als een wezenlijk onderdeel daarvan.
 Het gaat er om wat je gelooft of waar je overtuigd van bent.
Vraag jezelf eerlijk af, wat je gelooft of dat in lijn is met je ware zelf?
 Zo niet, dan zijn het niet jouw overtuigingen, maar van je opvoeders of van de maatschappij of van je vrienden. Dan gedraag je je niet zoals je werkelijk bent. Identificeer jouw onderbewuste overtuigingen door Bewust te Zijn van alles wat je doet en denkt! Herken die patronen.
Waarom blijf ik dit aantrekken?
 We noemen ze ook vaak gewoontes. Maar als je bewust wordt van de patronen in je gedrag, dan noem ik het geen gewoontes meer, maar een keuze! En daar ben je dan bewust van! Blijf je nog vervallen in dezelfde patronen dan zitten er nog één of meerdere onderbewuste overtuigingen onder.
 Begin opnieuw met het identificeren van deze overtuigingen. Uiteindelijk zul je worden en zijn ‘wie je werkelijk bent’ en blijf in deze ‘vibratie’.
 Je hebt de vrije wil om je emoties te beheersen, blijf in verrukking en heb geen verwachtingen, laat het leven toe en je leven wordt waar je alleen nog maar van hebt gedroomd.

‘Zijn wie je werkelijk bent’
– en de basis voor dit alles is hou van jezelf!
Het allerbeste geneesmiddel of supplement om ziektes te voorkomen.


Dit is mijn waarheid. Ga ook zelf op onderzoek uit. Er is genoeg te vinden en te bestuderen en vind ook jouw eigen waarheid hierin.

Geert Vousten - LifeBy Design


Passages van deze blog zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief (September 2013) van KankerVoorbij.Bronnen:
Biology of Belief (Bruce Lipton),
Breaking the Habit of Being Yourself (Joe Dispenza),
The Spontaneous Healing of Belief (Gregg Braden)
Article: Scientists Prove DNA Can Be Reprogrammed by Words and Frequencies